Rozmieszczenie danych urządzenia Rexel Promax REX823


1) Sprawdzić markę i numer modelu umieszczone w górnej części urządzenia — patrz zdjęcie 2

2) Zdjąć głowicę niszczarki z pojemnika — patrz zdjęcie 3

3) Odwrócić głowicę, aby odnaleźć unikatowy numer seryjny — patrz zdjęcie 4

4) Na zdjęciu 5 przedstawiono powiększony widok numeru seryjnego

Rozmieszczenie danych urządzenia Rexel Promax RSX1035


1) Sprawdzić markę i numer modelu umieszczone w górnej części urządzenia — patrz zdjęcie 2

2) Zdjąć głowicę niszczarki z pojemnika — patrz zdjęcie 3

3) Odwrócić głowicę, aby odnaleźć unikatowy numer seryjny — patrz zdjęcie 4

4) Na zdjęciu 5 przedstawiono powiększony widok numeru seryjnego